I dag

Darwins glömda rival

Darwin är evolutionslärans fader. Mindre känt är att en annan brittisk forskare utvecklade samma teori helt på egen hand ungefär samtidigt. Alfred Russel Wallace försörjde sig på att samla in spektakulära djur i tropikerna som han skickade hem och sålde. Under många år i Sydostasien iakttog han hur djur och växter varierade mellan olika öar och drog samma slutsatser som Darwin. Det naturliga urvalet påverkade deras utveckling och ledde till att nya arter uppstod.Två delar

Läs mer

Dödliga tromber

På ett år noterades över 1600 tromber i USA. Varför då? Vad var den utlösande faktorn? Det har forskarna försökt förstå sedan ovädersåret 2011.

Läs mer

Tips

 UR
Foto: UR

Att skära sig fri

Dokumentärfilm om en barndom med övergrepp, incest och misshandel och vilka konsekvenser det får för den som utsatts. Sofia Rapp Johansson, en prisbelönt författare, berättar om sin uppväxt i Enköping på 1980-talet och ger en bild av vad det innebär att bli sviken och utnyttjad av familj, fosterfamilj och sociala myndigheter. Sofia använder skrivandet för att berätta om det som gör ont, om utsatthet och att känna sig smutsig.

Läs mer