UR Samtiden

180 min • Avsnitt 222

14:00 Strategi för ett rikt odlingslandskap. 14:20 Vem bestämmer hur faderskap ska göras? 14:40 Idrott för alla. 15:45 Livet är en sjukamp. UR.